Organigram

, par mazu

Participatieve Vergadering (PV)

De PV is de algemene vergadering waarin de vragen, bedenkingen en initiatieven van elke subgroep worden gepresenteerd. Haar leden nemen deel aan het gezamenlijk bestuur. Deze vergadering is toegankelijk voor iedereen.
Hier volgt het schema en weergave van de subgroepen, die instaan voor het beheer en de werking, waarbij de PV een soort van plasmamembraan vormt.

Subgroepen

De subgroepen vertegenwoordigen de vitale organen die samen Ruimte 51 vormen. Elke groep bestaat uit leden die actief wensen deel te nemen aan het bestaan, de organisatie en de ontwikkeling van Ruimte 51. De groepen staan open voor iedereen die zich wil aansluiten. Ondertussen ontstond er al een lijst die voortdurend in ontwikkeling is en die tot op heden uit zes groepen bestaat, waarvan we de functies hieronder presenteren.

Atelier groep

 Omkadering van nieuwe initiatieven in overeenstemming met het charter van Ruimte 51.
 Behandeling van aanvragen voor de Transversale Groep (TG) en de PV.
 Overleg met de andere groepen tussen de vergaderingen van de TG indien een atelier meerdere assen beslaat (onthaal, transitie,...).
 Concrete uitvoering van de ateliers.
 Behandeling van aanvragen ivm. materieel, infrastructuur.
 Beheer van het gemeenschappelijk materiaal (matjes, geluidsinstallatie, enz.).
Ieder atelier is verantwoordelijk voor de eigen communicatie (inhoud, openingsuren).

Communicatie groep

Alles wat draait om communicatie en schrijven : evenementen, flyers, website, enz...
Opmaak en redactie van het charter, het Over ons, enz...

Onthaal groep

Beheer van de ontvangstruimte (inrichting, bar, informele ateliers, onderhoud, kassa, enz...), de permanenties, een goed humeur en andere verrassingen !
Voor een eerste kennismaking en info over het project, kom ons bezoeken tijdens een onthaalmoment (zie kalender op ruimte51.be).
Nieuwe aanvragen voor activiteiten in de ontvangstruimte worden, afhankelijk van de situatie, behandeld door de contactpersoon aan het onthaal en/of in de vergadering van de onthaal groep waarbij de aanvrager aanwezig kan zijn.

Organisatorische groep

De organisatorische groep heeft de volgende bevoegdheden :
 de omschrijving van het besluitvormingsmodel. Ze maakt de evaluatie en evolutie van dit model in de loop van de tijd mogelijk ;
 de omschrijving van de voorwaarden voor toetreding tot en vertrek uit het project (voor individuen of instituten) ;
 het opstellen van de onderhuurovereenkomsten ;
 de naleving van de wettelijke voorwaarden in overleg met La Gerbe, waar het project wordt ondergebracht ;
 het (indien nodig) opstellen van een huishoudelijk reglement (HR) ;
 het beheer van de sleutels ;
 de omschrijving van de individuele verantwoordelijkheidsmandaten voor de actieve leden.
 de bemiddeling in conflicten ;
 het beheer van schriftelijke zaken in samenwerking met de groep Communicatie.

Transitie groep

Reflecties en acties rond de burgerbeweging « steden in transitie ».

Transversale groep

De transversale groep heeft als bevoegdheden :
 het toezicht op de diversiteit van de leden van elke subgroep, de transversale groep is samengesteld uit één tot twee vertegenwoordigers van elke subgroep ;
 de naleving, in medeverantwoordelijkheid met de andere subgroepen, van het charter en het HR ;
 de naleving van de mandaten ;
 het algemeen beheer van de financiën ;
 de bevordering van zelfmanagement binnen het project ;
 de garantie van de goede werking van de PV (activiteiten, agenda en notulen).